Jour3.htm

Snabbkommandon i journal:

F: (funktionstangenter)
F2 Minska indrag.
F3 Öka indrag.
F4 Visar patientuppgifter.
F6 För användare av talsyntes kan man visa och ändra huruvida patienten samtycker till "journaldelning".
F7 Öppnar specialtecken.
F8 Stänger specialtecken och återställer teckensnitt.
F12 Sparar och stänger journal.

Jour3.htm#J31
Ctrl + ?
Ctrl + 1 Ställer in enkelt radavstånd.
Ctrl + 2 Ställer in dubbelt radavstånd.
Ctrl + 5 Ställer in 1,5 radavstånd.
Ctrl + A Markerar hela texten.
Ctrl + C Kopierar markerad text.
Ctrl + D Sätter in diagnoser i journalen. (Endast nätverksvarsionen)
Ctrl + E Centrerar text.
Ctrl + F Fetstil På/Av.
Ctrl + L Vänsterjusterar text.
Ctrl + P Skriver ut remissvar.
Ctrl + Q Flyttar mellan 'XX' i journalmallar.
Ctrl + R Högerjusterar text.
Ctrl + S Sparar ändringar.
Ctrl + U Understrykning På/Av.
Ctrl + V Klistrar in kopierad (eller urklippt) text vid markören.
Ctrl + X Klipp ur markerad text.
Ctrl + Z Ångra senaste ändring.

Jour3.htm#J32
Alt + ?
Alt + A Öppnar frasbiblioteket
Alt + B Öppnar blanketter
Alt + D Sätter in dagens datum.
Alt + E Redigering Av/På.
Alt + F Skifta mellan öppna fönster.
Alt + M Öppnar listan med journalmallar.
Alt + 0 Öppnar sökord.
Alt + R Öppnar listan med rubrikmallar.
Alt + S Signera jouralanteckning. Hela notatet signeras.
Alt + Z Autotext

Jour3.htm#J33
Ctrl + Alt + ?
Ctrl + Alt + A Öppnar akupunkturjournal.
Ctrl + Alt + B Öppnar bildjournal.
Ctrl + Alt + C Öppnar Registrera besök.
Ctrl + Alt + D Öppnar Externa dokument.
Ctrl + Alt + E Infogar euro-tecken .
Ctrl + Alt + F Öppnar FYSIO-X.
Ctrl + Alt + G Öppnar Patientuppgifter.
Ctrl + Alt + I Öppnar Inkommande remiss.
Ctrl + Alt + N Öppnar Behandlingsserie.
Ctrl + Alt + P Öppnar PatientSpecifik Funktionell Skala (PSFS).
Ctrl + Alt + R Öppnar Disability Rating Index (DRI).
Ctrl + Alt + S Öppnar smärtbild.
Ctrl + Alt + T Öppnar TNS/TENS-bild.
Ctrl + Alt + V Öppnar VAS-Skala.
Ctrl + Alt + W Öppnar Enkel VAS-Skala.
Ctrl + Alt + X Öppnar SG-X Status.
Ctrl + Alt + Å Återställer delning av skrivyta.

Jour3.htm#J34
Ctrl + Shift + ?
Ctrl + Shift + A Ändrar markerad text till versaler.
Ctrl + Shift + K Kopierar personnummer till klippbordet.

SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data