Jour2.htm

Skriva text i journal/anteckning:

Du skriver naturligtvis Din journal som Du själv vill men här några tips om hur man kan göra och hur det är tänkt (det ligger faktiskt en tanke bakom).

Se även Autotext.

När Du skriver löpande text i journalen behöver Du inte tänka på att göra radbrytningar. Programmet bryter raden i förhållande till skrivarens utskriftsbredd. När Du får upp utskriftsbilden är den en sk. "wysiwyg"-bild (what you se is what you get). Vad Du inte ser på den bilden är marginalerna, men dessa finns och anpassar sig efter papperet och den skrivare som är angiven som standard när Du tar fram bilden utskriftsbilden.

Vill Du ha en radbrytning på ett bestämt ställe i texten så gör Du som vanligt d.v.s. trycker Enter eller Retur (ev. två gånger om Du vill ha mellanrum till det nya stycket). Den radbrytningen syns både på skärmen och utskriften. Den sitter alltid kvar på samma ställe, mellan samma ord, men orden kan ändra plats i förhållande till ex. vänstermarginalen beroende på hur textflödet radbryts.

Det är ingen bra idé att använda TAB-tangenten i journalen. Tabbarna har en förmåga att "flyta omkring" i ett textflöde som automatiskt anpassar sig till fönstrets och/eller skrivarens bredd. Använd "indrag" istället.

När Du öppnar journalen efter att ha registrerat besök står markören på raden nedanför det nyligen insatta datumet och med ett "indrag" från vänsterkanten.

Tanken är att Du skall börja skriva direkt där markören står. Du skriver utan att göra radbrytningar eller lägga in "tabbar" i texten (om Du inte skall börja nytt stycke, då trycker Du Enter). Detta gör att texten radbryts och anpassas efter det fönster som den visas i. Viktigast är kanske att radbrytningarna anpassas även till den skrivare Du använder så att utskriften ser prydlig ut.

Jour2.htm#SJ1

Din journal kan se ut som nedan:

Här har radbrytningarna anpasat sig efter ett smalt fönster. Gör jag föstret större dras texten ut och just i detta fall skulle den löpande texten (den med indrag) på en utskrift bara kräva en rad per stycke.

Du som använder den lilla rutan för daganteckning i samband med besöksregistering bör tänka på att Du inte behöver skriva datum, det görs automatiskt. Skriv anteckningen löpande, utan radbrytningar eller tabbar, enligt samma principer som ovan. Skall Du skriva en mer omfattande anteckning med flera stycken är det påkallat att öppna journalen på vanligt sätt och skriva där direkt.


Jour2.htm#J21

Det finns idag två olika principer för journalsystem: sökordsbaserade och textbaserade. Enligt de flesta åsikter är det sökordsbaserat som skall gälla. SG-X är inte sökordsbaserat.

Skillnaden mellan de båda är att i ett textbaserat system får Du en löpande journal med anteckningar i kronologisk ordning utan hänsyn till vad anteckningen innehåller (som det eg. alltid har varit, på papperets tid). I ett sökordsbaseat system görs anteckningarna under olika rubriker (sökord), ex. smärta, medicinering o.s.v. Under varje rubrik hamnar anteckningar i kronologisk ordning men Du har ingen kontroll över var den senaste anteckningen finns. Du har ingen möjlighet att läsa en sådan journal dag för dag.

Funderade mycket på detta innan jag började med SG-X. Efter att ha talat med folk som arbetat med sökordsbaserad journal förstod jag att detta inte var bra. Man var där tvungen att föra en "journal på sidan om", i ett kollegieblock, för att kunna vara säker på att ha koll på vad som hände med patienten dag för dag (det var en medicinavdelning där det var viktigt att följa ett förlopp).

Däremot har Du möjlighet att definiera, och använda, ord som sökbegrepp. Om Du så vill kan Du placera ett sökord vid varje anteckning. Du kan sedan söka på ex. "smärta" och läsa igenom journalen (kronologiskt) vad gäller smärta. Sökorden kan göras "osynliga", d.v.s. att de inte syns om Du skriver ut journalen.

Här nedan ex. på en daganteckning som har tre relevanta sökord som inte syns på en utskrift: Smärta, Ledfunktion och ADL.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data