Jour1.htm
Länkar i journalen.

Länkar i journalen finns till:

Akupunktur
Arm/Ben Måttstatus extremitet
BATH AS PateintSpecifik Funktionell Skala (PSFS)
Bildjournal Physio Tools®
BMI RAOS
Brev och intyg Remisser
Disability Rating Index (DRI) Remitterande läkare
Exercise Organizer Röntgenremiss
Externa dokument SG-X-status
FAOS Smärtbild
FAR Recept på fysisk aktivitet TNS/TENS
FYSIO-X Träningsbok
HOOS VAS-skalan
Knäscore Constant score
KOOS Oswestry rygg-score
HAD Ssjälvskattning DHI - Frågeformulär om yrsel och stadighet

Dessa fungerar och ser ut på ungefär samma sätt som nedan i alla fallen. Bara den förklarande texten skiljer.

I inställningar kan Du ange om Du vill ha länk, och ev. tillhörande text, insatt i journalen.

Det är inte bilder i sig som kommer att finnas i journalen utan en länk till dessa. Om Du väljer att ha länk i journalen ser det ut så här:

1.) Om Du inte har daganteckningen öppen:
Funktionen letar upp daganteckningen med det datum som respektive status är daterat. Där placeras länken närmast under datumet, eller, om inget datum finns, sist i daganteckningen.
Om ingen daganteckning finns med statusets datum skapas en daganteckning med statusets datum.

2.) Om Du har daganteckningen öppen:
Funktionen sätter in länken där markören står.

OBSERVERA! (och detta har nog inte framgått tydligt efter förändringen av journalens funktion) Att länken hamnar i daganteckningen som har samma datum som statuset Du länkar.
Ex. Du behandlar en patient den 1/8 2008. Om Du dagen efter sitter och skriver anteckning för 2008-08-01 och så skall Du lägga in ex. EQ-5D. När Du öppnar EQ-5D så föreslås ju dagens datum, 2008-08-02.
Det som händer när Du sparar är att det skapas en ny daganteckning för 2008-08-02 med en länk, istället för att länken hamnar där Du hade tänkt Dig.
Lösningen på problemet är att när Du öppnar EQ-5D (eller vilket status det nu är) så ändrar Du till det datum det gäller, i detta fall 2008-08-01, innan Du sparar.

Kort sagt, länken hamnar på det datum statuset är daterat.


Länken fungerar så att Du bara markerar den, eller "trippelklickar" på den så öppnas ex. smärtbilden ( O.B.S! markera ända ut till vänsterkanten som nedan):

Bilden kommer upp då Du släpper musknappen.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data