JRemSvar.htm

Remissvar direkt i journalen:

Du kan skriva remissvar direkt i daganteckningsrutan.

Du kan göra mallar för remissvar som Du sätter in i journalen, det är enkelt att kopiera text ur journalen till remissvaret och remissvaret finns där det bör vara, i journalen.

För att skriva ut markerar Du texten i svaret och klickar på 220

1903

I utskriftsmenyn markerar Du "Rmissvar" och "Underskrift". Du markerar "Använd logotyp" och/eller "Använd kliniknamn" så som Du brukar.

OK skriver ut aktuellt notat som remissvar med underskrift. Svaret kommer upp på skärmen och Du klickar på 1904 för att skicka det till skrivaren.


Se även skicka remissvar med E-mail och remissvar på remissblankett.

Se även Kan man skicka remissvar med E-post?


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data