Inst9.htm

Smärtbild och TNS / TENS:

De inställningar som kan göras för smärtbild, bildjournal och TNS/TENS är topp- och vänstermarginaler för utskrift.

Du kan också bestämma om Du vill länka smärtbilden till journalen. Du kan även få bildtexten införd i journalen.

Om linjer och/eller symboler blir för tunna och inte skrivs ut ordentligt kan Du ändra "Linje Vidd" till ett större värde. Olika skrivare har olika upplösning och i och med det blir en linje olika tjock med olika skrivare. Ett värde mella 1 och 5 borde vara tillfyllest

Inst9.htm#IN91

Du kan bestämma om VAS-skalan skall länkas in i journalen, på samma sätt som smärtbilden, och om texten från textrutan skall infogas i journalen.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data