Inst8.htm

Inställningar övrigt:

Bakgrundsbilder Brandvägg
Inloggning Ljud
Mail-funktion Passerord vid säkerhetskopiering
Påminnelse om säkerhetskopiering SMTP-server
Bakgrundsfärg

Inst8.htm#IN1

Ljud:

Du kan stänga av ljudet i SG-X. Detta stänger inte av det ljud som finns i Windows som standard. Det kan Du ändra i Windows inställningar.

Inst8.htm#IN2

Inloggning:

Vid inloggning kan Du bestämma var markören skall stanna. Beroende på hur programmet används kan det vara olika.

Är det huvudsakligen en och samma användare som kör programmet är det smidigast om markören stannar först på "Passerord".

Är det fler olika användare, ex. en maskin i reception eller liknande, bör markören stanna på "Användarnamn".


Inst8.htm#IN3

Passerord vid säkerhetskopiering
Påminnelse om säkerhetskopiering

Denna funktion kan behövas om fler användare tillåts logga in i varandras data.

Du skulle då av misstag kunna återställa från DIN säkerhetskopia till en KOLLEGAS datafiler eller kopiera KOLLEGAS data till DIN diskett. Om denna funktion används måste Du uppge Ditt passerord innan kopiering sker och så endast om Du uppger samma passerord som Du loggat in i SG-X med.

Du kan få en påminnelse om Du glömt säkerhetskopiera, dels när Du öppnar programmet och dels när Du avslutar.


Inst8.htm#IN4

Bakgrundsbilder:

Kan Du bestämma om Du vill använda bagrundsbilder eller inte.

Inst8.htm#IN5

Under:
Inställningar
            Övrigt

Bakgrundsfärg:

2221

Om texten i SG-X känns 'suddig' eller Du vill ha en tydligare kontrast kan Du välja en ljusare bakgrundsfärg i SG-X.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data