Inst7.htm

Utskriftsmarginaler:

Under
Inställningar
      Utskriftsmarginaler

kan Du göra inställningar vissa utskrifter.

Du kan här ställa in ex. marginaler för utskrifter.

W = Utskriftsbredd
V = Vänstermarginal
H = Högermarginal
T = Toppmarginal
B = Bottenmarginal
Z = Zoom (gäller bara visningen på skärmen)
D = Visa skrivardialog
L = Skriver ut en "light"-verion av journalen
Std = Återställ till standard

Om inte utskriften hamnar där Du vill på papperet kan Du laborera med dessa siffror. Skulle Du komma helt fel kan Du återställa de värden som var då programmet levererades.

Inställningarna är unika för varje maskin, d.v.s. har Du fler datorer så kan inställningarna vara olika på varje maskin, man kan ju ha olika skrivare.

Utskriftsbredd bestäms eg. av skrivaren. Vä. marginal + uskriftsbredd + hö. marginal måste rymmas inom den bredd skrivaren klarar av. Minskas uskriftsbredden för mycket kommer kanske inte hela utskriften med. Vissa texter placeras i förhållande till utskriftsbredden och flyttas till vänster om bredden minskas. När det gäller journalen så hämtas bredden från skrivarens drivrutin och kan inte ändras manuellt.

Principiellt kan man säga att om Du ökar vänstermarginalen med X bör Du minska högermarginalen lika mycket.

Värdet 1440 är drygt 25 mm, värdet 720 knappt 13 mm och värdet 566 ung. 1 cm.

Om utskriften blir för bred visas den med en röd linje i högerkanten då Du förhandsgranskar utskriften.

Zoom gäller den förstoring/förminskning Du vill ha då utskriften visas på skärmen, på papperet blir det alltid 100%. Större än 100% = förstoring, mindre än 100% = förminskning.

Visa skrivardialog innebär att Du får upp en ruta Du kan välja skrivare ifrån, om Du har flera, och vilka sidor som skall skrivas ut. Utskrift från "förhandsgranskning", d.v.s. när utskriften visas på skärmen, innebär alltid att Du får passera via skrivardialogen. Detta gäller ex. samlingsräkningen som Du först skall godkänna med utgångspunkt från vad som visas på skärmen.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data