Inst6.htm

Inställningar utskrifter:

Patientkvitto Postgiroutskrift
Tidkort Bankgiroutskrift
Mall för kallelse Underskrift

Inst6.htm#US1

Patientkvitto: (Inställningar Utskrifter)

598

Det går att ändra textsnitt i patientkvittot. Detta för den händelse att standard textsnitt saknas i Din dator. Närmast ligger "Arial". Det är troligen ingen god idé att göra texten större än 8 eftersom det troligen inte finns plats.

Du kan även ändra texten från Kontantfaktura 'Sjukgymnastbehandling' till något Du tycker passar bättre.

1909

Det går även att knöka in loggan på kvittot. O.B.S! att den då inte bör vara större än 273(bredd) gånger 77(höjd) pixels (49 x 19 mm).

Du kan dölja "Högkostnad" på kvittot om Du ex. arbetar utanför försäkringssystemet.

Se även hantera bilder

Du kan bestämma om kliniknamnet skall finnas med på utskriften. Kanske inte behövs om Du använder logotype.


Inst6.htm#US8

Adress: (Inställningar Utskrifter)

1928

Du kan välja fontstorlek på adressutskrift.


Inst6.htm#US2

Tidkort: (Inställningar Utskrifter)

Du kan ändra inställningar för tidkort.

340

Du kan ändra topp- och vänstermarginal samt fontsorlek mellan 8 och 24.

Högermarginalen påverkar eg. bara om Du har en mall "Tidkort" för extra text på tidkortet. Den uppfattas olika av olika skrivare så Du får experimentera lite. Grundtips 8000. Blir texten för "smal" minska värdet.

Du kan även lägga till en till fem extra rader med kompletterande text, ex. portkod, öppettider, mailadress o.s.v.

Kryssa i rutan och skriv in önskad text.

Du kan bestämma om det datum Du markerar i kalendern skall koma med på tidkortet eller inte.

Du kan ange hur många veckor som skall genomsökas (mellan 1 och 50).

Sist, men inte minst, kan Du ange om alla klinikers bokningar skall visas.

Om Du vill ha mer text på tidkortet, ex. uppgifter om att lämna återbud etc. kaan Du skapa en Journalmall med önskad text. Den skapas då lämpligen i samma textsnitt som övrig text på tidkortet, "Arial" storlek 8 eller vad Du valt ovan.


Inst6.htm#US3

Postgiroutskrift: (Inställningar Utskrifter)

Du kan ställa in Topp-, botten- och vänstermarginal på postgiroblanketten för att få utskriften att träffa rätt.

337

Du kan Sätta toppmarginalen från -220 och uppåt (större tal flyttar texten nedåt). Vänstermarginalen från -1000 och uppåt (större tal flyttar texten åt vänster).

Du kan även ange "Förtryckt blankett". Då skrivs inte kliniknamn och postgironummer ut.


Inst6.htm#US4

Bankgiroutskrift: (Inställningar Utskrifter)

Markera "Använd BG-faktura" för att skriva fakturor med förtryckt bankgiro-avi.

1396

För att anpassa utskriften exakt på blanketten kan Du ändra topp-, botten- och vänstermarginaler. Om Det inte räcker, försök ändra Page footer (minder värde flyttar ned utskriften).


Inst6.htm#US5

Vid kallelse använd ... (Inställningar Utskrifter)

Du kan välja om Du vill använda rubrikmall eller journalmall för kallelse.

Om så skulle behövas kan Du få förslag om utskrift av ett separat adressblad.

1588

Inst6.htm#US6

Underskrift: (Inställningar Utskrifter)

1622

När Du markerar "Underskrift" vid utskrift av brev / intyg / remissvar o.s.v. kan Du välja om Du vill ha indrag och/eller kontaktuppgifter med.


Inst6.htm#US7

Typ av skrivare: (Inställningar Utskrifter)

1734

Vissa utskrifter har så bleka färger att de på en svart/vit skrivare inte ger något avtryck alls, gäller främst fakturablanketter till försäkringsbolag. Om Du väljer svart/vit blir färgen en tydligare gråton. Snyggast blir det naturligtvis om Du har en färgskrivare


Inst6.htm#US9

Du kan välja om mallar för kallelse skall hämtas från Journalmallar eller Rubrikmallar.

2114


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data