Inst5.htm

Inställningar patientregister:

Arbetsdatum Färg- textsnitt
Födelsedagar Indikera frikort med färg
Markör i sökfönster Namnsdagar
Patienturval Riktnummer
Sök automatiskt "Fånga" patient
Utöka radhöjden (utskrift)

Inst5.htm#PR1

Inställningar Patientregister

Du kan välja "arbetsdatum" när patientregistret öppnas.

273

Om Du väljer Ja öppnas listan alltid med dagens datum. Om Nej öppnas listan med det datun Du ställt in senast.

"Arbetsdatum" är det datum som visas uppe till höger i patientregistret.

274

Det är det datum som bestämmer vilket datum Du arbetar med, när Du ex. registrerar ett besök, kvitterar att patienten betalt o.s.v. Detta när Du arbetar direkt från patientregistret. (Alt + A) flyttar markören till "arbetsdatum" för att ändra.
Arbetar Du från kalendern gäller det datum där patienten är bokad.


Inst5.htm#PR3

Inställningar Patientregister

Du kan välja om Du vill att frikort skall indikeras med färg i patientlistan. 351
Detta blir resultatet.
Grönt = gällande frikort.
Rött = frikort gått ut.
352

Inst5.htm#PR4

Inställningar Patientregister

När Du skriver in text (bokstäver) i sökfältet i patientrgistret kan Du aktivera sökningen automatiskt efter viss tid. Tiden bör vara så lång att Du hinner skriva in fler bokstäver. Tidsintervallet börjar om efter varje bokstav så att om Du ställt in 1 sekund så har Du en sekund på Dig efter varje bokstav tills sökningen börjar.

355

Anledningen till att inte sökning sker direkt efter varje bokstav, som i vissa andra listor, är att om Du har tusen eller fler patienter i registret tar varje sökning tid och det skulle bli tungarbetat.


Inst5.htm#PR10

Inställningar Patientregister

1629

På begäran finns det möjlighet att utöka radhöjden vid utskrift från patientregistret. Detta för att få plats med anteckningar eller liknande. Grundtips är 0 (noll)


Inst5.htm#PR5

Inställningar Patientregister

416

Du kan ställa in egna fonter och färger i Patientregister och väntelista. "Återställ" återställer till ursprungsinställningar.


Inst5.htm#PR6

Inställningar Patientregister

Om flera vårdgivare på en klinik har gemensam väntelista kan man transportera patienter med diskett från väntelistan.

Man kan då hos mottagaren bestämma om tidsbokning skall ske automatiskt.

I väntelistan kan man få markerade, lediga tider, att att ändra färg då patient transporterats ut till viss tid.

542
Inst5.htm#PR7

Inställningar Patientregister

Du kan ha ett "förvalt" riktnummer. Då behöver Du inte skriva så mycket när Du skriver in nya patienter. 728

Inst5.htm#PR8

Inställningar Patientregister

Visa pat. per...

Aktiv klinik visar patienter som "tillhör" den aktiva kliniken.

För ex. vikarier som delar patienter mellan fler olika vikariat (kliniker) kan man behöva visa fler klinikers patienter samtidigt. Ange klinik (ett nummer) som skall visas utöver den aktiva kliniken.

Under vissa förhållanden där flera vårdgivare delar på samma patienter kan det vara nödvändigt att visa samtliga ej arkiverade (Alla aktuella) patienter i patientregistret.

735

Inst5.htm#PR9

Inställningar Patientregister
(Inställningarna kan variera mellan nätverks- och desktopversionen)

900

Du kan välja om Du vill öppna patientregistret med markören i sökfönstret.

Du kan välja om Du vill visa namnsdagar i patientregistret (när markören förs över fönstret för arbetsdatum)

Du kan bli uppmärksammad på patienters födelsedag.

Om Du inte använder kommunkoder kan Du stänga av Kolla kommunkoder.

"Fånga" patienten vid sökning innebär att Du automatiskt får patienten med Dig i muspekaren när Du söker på ex. personnummer.

Koppla "loss" efter bokning innebär att ovanstående "fångade" patient släpps i och med att Du bokar in patienten i bokningskalendern. Annars blir patienten kvar och Du kan välja nya aktiviteter med just den patienten tills Du aktivt bryter kopplingen.

Inst5.htm#PR12

Om Du inte använder kommunkoder kan Du stänga av kontrollen av dessa.


Inst5.htm#PR11

Inställningar Patientregister

1710

Du kan välja om "Diagnos, text" skall synas i patientregistret.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data