Inst22.htm

Inställningar dokumentbevakning:

1568

Du kan bestämma om "Bevaka detta dokument" skall vara förvalt när Du skapar respektive dokument.

Du anger efter hur många dagar varningen skall komma, med utgångspunkt från dokumentdatum.

Du kan också ange om Du vill att listan på förfallna bevakningar skall visas då Du startar SG-X.


Inställningar e-Recept:

2126


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data