Inst21.htm

PatientSpecifik Funktionell Skala:
(Inställningar)

989

Du kan välja om Du vill sätta in en länk i klinikjournalen och om Du vill kopiera texten till journalen.

Du kan också välja om Du vill använda numerisk eller VAS-skala på frågeformuläret.

Om Du markerar "Använd påminnelse" skapas en påminnelse då Du skapar PSFS. Den påminnelsen dyker upp nästa gång Du registrerar besök på patienten.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data