Inst20.htm

Inställningar Nätverk:

1148

Om "Nätverk" sätts till JA kommunicerar Din maskin med övriga maskiner i nätverket på flera olika sätt när det gäller SG-X. Sätt endast JA om Du blivit rekommenderad det av ANTWORK data.


Inst20.htm#NT1

Om "Nätverk" är JA uppdateras Kalender och Patentregister med det intervall som Du anger. Detta för att dessa skall vara "up to date" i alla arbetsstationer. Värdet 0 (noll) gör att ingen uppdatering sker.


Inst20.htm#NT8
Månadskopiera automatiskt gäller desktopversionen. Det innebär att varje månad läggs en säkerhetskopia undan på hårddisken.

Inst20.htm#NT9
SOLLEVI special gäller ett specifikt företag. Inget märkbart händer om det råkar vara markerat.

Inst20.htm#NT10
Alta Vita gäller ett specifikt företag. Denna inställning
förändrar flera funktioner och går inte att kombinera med normal funktion.
Skall endast markeras av Alta Vita's användare!
Inst20.htm#Nt2

"Meddela när kalender uppdateras" innebär att Du får ett diskret ljud när kalendern uppdateras p.g.a. att någon (ex. receptionen) gjort en ändring i den.


Inst20.htm#NT3

"Sortera kliniker i bokstavsordning" när Du skall välja klinik vid inloggning.
O.B.S! att Du då måste vara säker på att Ni inte öppnar, och skriver i, samma journal i två maskiner. Även detta val har effekt även om "Nätverk" är satt till NEJ.


Inst20.htm#NT4

"Visa påminnelser på skärmen". Det kan vara onödigt för ex. receptionen att alltid ha allas påminnelser blinka på skärmen i tid och otid.


Inst20.htm#NT8

1959

För personer med synhandikapp finns möjlighet att anpassa SG-X för stöd av talsyntes. Detta för personer med nedsatt synförmåga.

För patienter utan syn kan man anpassa för enbart talsyntes. I detta fall används "Dagkalendern".


Inst20.htm#NT15

Under Inställningr, Nätverk finns:>

2070

Här kan Du välja att säkerhetskopiera externa- (länkade) dokument separat (eg. utanför ZIP-filen med säkerhetskopian).

Detta kan vara smart om Du har många stora (bilder, videoklipp) länkade dokument.

Se förklaring här >>>


Inst20.htm#NT7

Under Inställningr, Nätverk finns:

Automatsignering av journalnotat:

1457

Du har tre alternativ: signering efter 14, 45 eller 90 dagar (om Du inte signerat själv).

Endast den som skrivit anteckningen kan signera den!

Du måste ha rättigheter för att ändra i kliniker för att kunna ändra automatsignering.

Inställningen är global, d.v.s. gäller alla "kliniker".

Journalnotat skall eg. låsas senast efter 14 dagar, se 4 kap. 5 § i SOSFS 2008:14(M).


Inst20.htm#NT6

Under Inställningr, Nätverk finns:

"Använd läkarjournal". Läkarna kan ha en egen journal skiljd från övriga terapeuter.
Detta hindarar inte att vem som helst kan läsa och skriva i både läkarjournal och den "allmänna" journalen.

Man växlar mellan journalerna genom att klicka på "LÄK" resp "ALLM".

1570

Inställningen är global och gäller alla användare inom nätverket.


Inst20.htm#NT5

Fakturor/kontantfakturor:

1468

1397 Om Du skriver faktura/kontantfaktura ofta kan Du ha en knapp på verktygsraden för detta.

Du kan bestämma om Du vill ha en skrivardialog (kunna välja skrivare) när Du skriver ut fakturor.

Du kan bestämma antalet kopior som skall skrivas ut.

Du akn också bestämma om SG-X skall slifta till en viss klinik när Du skariver ut faktura. Detta för att eliminera misstag om fakturering skall ske från EN bestämd klinik.


Inst20.htm#NT11

Under Inställningr, Nätverk kan Du ange sökväg till de dokument Du scannar och som sedan skall länkas till journalen.

2062


Inst20.htm#NT16

Förklaring tii säkerhetskopiering av externa diokument:

Varför finns valet att säkerhetskopiera externa utanför den normala ZIP-filen?

O.B.S! att tidsangivelserna bara är exempel för att det skall vara lättare att förstå.

En textfil eller ex. PDF-fil tar normalt 10 sek att kopiera i sitt ursprungsformat.

Att komprimera den tar 3 sek och volymen minskar till c:a en tredjedel och då tar det bara 3 sek att kopiera den till säkerhetskopian.

3 + 3 = 6, Du har sparat 4 sekunder (samt diskutrymme) genaom att komprimera filen.

När det gäller bilder och videoklipp så är dom, förutom att dom ofta är ganska stora, redan kompakta i sitt ursprung.

Att komprimera ett videoklipp tar ofta längre tid än att bara kopiera den och volymen blir oftast den samma (i värsta fall större).

Applicerat på exemplet ovan blir det 10 sek för komprimering och 10 sek för kopiering, Du har förlorat 10 sek och inte vunnit något diskutrymme.


Nätverksversionen:

URL till integrationen för efrikort: https://wkassa.bring.nu/ef/server.php?

2163


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data