Inst2.htm

Inställningar, Kalender:

O.B.S! Om Du har kalendern öppen måste den, i de flesta fall, stängas och öppnas igen för att förändringar skall slå igenom.

Betalstatus Bokningsrutor
Datumvisning Extratider
Fler bokningar/dag Fritext
Födelsedagar Visa Lördag/Söndag
Markör i sökfönster Namnsdagar
Preliminär bokning Radhöjd
Spärrtext Tidskolumn
Återställa Översiktskalender

Du kan välja i vilket format datum skall visas i kalendern och om det skall visas i fetstil.
O.B.S! att om Du befinner Dig "utanför innevarande år" visas datum alltid som Dag YYYY-MM-DD.
262 Inst2.htm#KA1


Du kan visa även lördag och söndag i kalendern. 263 Inst2.htm#KA2


Du kan välja textsnitt, textfärg och färg på bakgrund i "tidskolumnen". 264 Inst2.htm#KA3


Här kan Du välja textsnitt för bokningsrutor (patientnamnen), bakgrundsfärg för hela kalendern och färg på grid eller raster (linjerna) i kalendern. 265 Inst2.htm#KA4


Här kan Du välja färg på fritext och färg på bakgrund för fritext. O.B.S! att förändringar bara slår igenom på fritext Du skriver efter förändringen. Tidigare fritext har kvar sin gamla färg. 266 Inst2.htm#KA5


Här kan Du välja färg på "preliminär" bokning. O.B.S! att förändringar bara slår igenom på bokningar Du gör efter förändringen. Tidigare bokningar har kvar sin gamla färg. 267 Inst2.htm#KA6


Här kan Du välja färg på text i rutan för betalstatus. O.B.S! att förändringar bara slår igenom på bokningar Du gör efter förändringen. Tidigare bokningar har kvar sin gamla färg. 268 Inst2.htm#KA7


Om Du vill att extra tider i kalendern skall utmärka sig kan Du ge bakgrunden i dessa en avvikande färg, Ex: 360 Inst2.htm#KA8
Det kan möjligen minska risken för felbokningar, tror jag?! 359


Du kan ställa in färg och förvald text för spärrtext i kalender. 484 Inst2.htm#KA9


Återställer kalenderns textsnitt och färger till de värden som jag en gång "skickade med" som standard. 269 Inst2.htm#KA10
När Du öppnar den lilla patientlistan i kalendern kan Du bestämma om focus skall vara i listan eller sökrutan. 432 Inst2.htm#KA11


För att klämma in fler rader per A4-ark när Du skriver ut kalendern på papper kan Du justera radhöjden här. Se även Utskriftsmarginaler. 732 Inst2.htm#KA12

Inst2.htm#KA13

O.B.S! Att denna inställning är personlig för varje användare och inte bunden till kliniken.

I extratextrutan kan Du sätta "märken". Det finns 5 st knappar för att snabbt sätta in märken. Här kan Du välja hur dessa knappar skall se ut, bokstav, förgrunds- och bakgrundsfärg.

997

Det finns plats för två tecken som "märke". Avsluta inmatning med Enter.

Om Du använder två tecken kan Du ändra kolumnbredden för extratextmärket till ex. 400. 250 är standard. Ökning sker på bekostnad av övriga kolumner.

Du kan även välja att kopiera extratextmärket och ev. extratexten när Du kopierar en patient i kalendern. Märket och ev. texten följer i så fall med även när Du flyttar en bokning i kalendern.


Inst2.htm#KA15

Du kan ändra grundinställningen för färg i extratexrutor när det gäller Nybesök och Återbud.
(endast nätverksversion)

1867

Detta görs under Inställningar, Kalender:

1866

O.B.S! att inställningen är global (hela nätverket) och att färgen inte ändras retroaktivt.


Inst2.htm#KA14

935

Det finns en översiktskalnder i SG-X som kan vara användbar under vissa förhållanden.

Du kan visa namnsdagar i kalendern när Du placerar muspekaren över datumet.

Det går att tillåta fler bokningar på samma patient på samma dag, markera "Tillåt fler bokningar/dag".

Du kan bli uppmärksammad på patienters födelsedag.

En extra tidsruta som följer musen, främst avsedd för användare med förstoringsprogram.

1511

Varna om journal öppen: Om Du har kalendern öppen samtidigt som Du skriver i en journal kan Du få en varning om kalendern är aktiv när Du vill skriva i journalen.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data