Inst17.htm

Inställningar SG-X status:

1981

Du kan ändra vissa textsnitt och färger i statuset. Du kan även ha Din egen logotype.

"Vidd på markeringar" kan, beroende på skrivare, behöva ökas upp till 10 eller 15! Detta ser inte klokt ut på denna bild men det påverkar enbart utskriften. Du får prova Dig fram till ett lämpligt värde.

839

Om Du inte har någon logotype så tag bort markeringen vid "Använd logotype". Annars är risken att utskriften misslyckas.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data