Inst16.htm

Inställningar, Akupunktur:

Här bestämmer Du hur mycket från akupunkturen som skall föras till den ordinarie klinikjournalen. O.B.S! att länken måste sättas in för att Du skall kunna få med punkter och/eller text.


Inst16.htm#I164
442

"Platshållare" är ett sätt att placera länken på annan plats än direkt under aktuellt datum. Du väljer platshållaren ur listan som eg. är "sökorden" som finns i journalen. När Du skrivit Din anteckning i journalen kan Du sätta in ex. "Länkar" under texten. Då kommer länken från ex. akupunkturen att hamna under "Länkar".
O.B.S! att "platshållaren" gäller alla länkar till journalen, ex. smärtbild, VAS, status o.s.v.

Skall punkterna överföras som rad eller kolumn? 453
Du kan välja om Du vill ha texten (daganteckningen) före eller efter punkterna i journalen. 607

Inst16.htm#I161

Du kan ändra musens känslighet, d.v.s. hur stor "träffyta" Du vill ha när Du markerar punkter.

422

Värdet 70, mitt på skalan nedan ger ung. samma träffyta som den gröna markerade punkten ovan. Ett större värde gör det lättare att "träffa" en punkt med musen men det blir även lättare att träffa två punkter med samma klick. Blir värdet för stort kan det vara omöjligt att särskilja två närliggande punkter.

421

Inst16.htm#I162
Om Du använder el-akupunktur skall Du ange vilken apparatur Du använder. Många apparater har ingen "verklig" skala för frekvens och/eller amplitud (styrka). Ofta finns bara en numrerad skala ex. 0 - 10. Om man under frekvens och amplitud (nedan) skriver in siffran man ställer in och anger vilken utrustning man använt har man i alla fall gjort sitt bästa för att dokumentationen skall bli OK. 462
463

För behandlingstid, typ av behandling och stimulering kan Du ange vad SG-X skall föreslå om inget finns att referera till.

1151

Du kan bestämma om amplitud för elstimmulering anges i Volt eller MilliAmpere.


Inst16.htm#I163
Det finns datorer där grafiken ställer till besvär. Punkternas koordinater kommer inte att stämma med punkten på bilden. O.B.S! att detta är mycket sällsynt och att felet inte blir att markeringen missar med en halv millimeter.
Felet blir stort, kanske 20%, om Du över huvud taget hittar en punkt. Det normala värdet är 100, vilket innebär att förhållandet mellan bild- och skärmkoordinater är 1:1.
Det är ingen god idé att ändra detta värde här, det finns en funktion i akupunkturen för att enkelt justera detta värde.
736

SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data