Inst15.htm

Inställningar, E-tjänster:

Integration e-frikort

1.)

Under Inställningar, E-tjänster skall Du lägga in URL till e-frikortstjänsten samt "Vårdgivare".

Dessa inställningar är "Globala", d.v.s. gäller för hela mottagningen.

 

2175


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data