Inst13.htm

Påminnelser:

Krav på remiss (skapas i patientuppgifter).

Du kan få påminnelse vid visst datum, efter visst antal dagar, efter visst antal besök, vid nybesök och vid arkivering av patient. Vid Datum och efter visst antal dagar är eg. samma sak, bara att Du får hjälp att räkna ut vilket datum det är X dagar framåt.

Du aktiverar påminnelser i Inställningar, Påminnelser.

Du kan sedan skapa påminnelser från kalendern och/eller patientregistret.

Under denna ikon kan Du skapa och kontrollera påminnelser i listor.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data