Inst11.htm

Övriga program:

Se även inställningar för Physio Tools®

Se även inställningar för Mobilus®

För att SG-X skall hitta övriga program som används för t.ex. länkade dokument måste Du ange sökväg till dessa program.

887

O.B.S! att ovanstående bara är exempel.

Ett sätt att hitta rätt sökväg är om det finns en ikon på skrivbordet till programmet. Högerklicka på ikonen och välj "Egenskaper".

2113

Kopier texten vid "Mål" och klistra in den vid resp. program i SG-X. O.B.S! att citattecknen i början och slutet av srängen skall tas bort!

Om Du har 64-bitars Windows är en trolig sökväg till Internet explorer : c:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe

Klicka på Testa så skall programmet starta.

Ett annat sätt är att använda "Sök filer eller mappar" under "Start"-knappen i Windows.Skriv ex. 'winword.exe' (1) och klicka på Sök nu (2).

888

Det Du sedan hittar vid (3) skriver Du in vid respektive program + (4) \program.exe.
I exemplet:
c:\program files\microsoft office\office\winword.exe Klicka på Testa så skall programmet starta.

De vanligaste programmen, och som Du skall leta efter, är:

Formaterad text (Rich text files)
winword.exe ,filer med tillägget: *.doc *.rtf

Portable document files (Acrobat)
AcroRd32.exe ,filer med tillägget: *.pdf

Bilder (även dokument scannade till bilder)
mspaint.exe ,filer med tillägget: *.bmp *.jpg *.gif *.tif *.tiff

Textfiler (oformaterad text)
notepad.exe ,filer med tillägget: *.txt

Excel filer (spread sheet)
excel.exe ,filer med tillägget: *.xls

Film, videoklipp
mplayer.exe ,filer med tillägget: *.mpg *.mpeg (med flera)

Hypertext markup laguage, eXtensible Markup Language
Iexplore.exe , Filer med tillägget *.htm *.html *.xml

Microsoft Power Point presentationer
powerpnt.exe , Filer med tillägget *.ppt

Se även inställningar för Physio Tools®


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data