Inst.htm

Inställningar:

Akupunktur SG-X status
Debitering Smärtbild/VAS
FYSIO-X Utskrifter
Import Utskriftsmarginaler
Journal Övriga program
Kalender Övrigt
Måttstatus
Nätverk
Patientregister
Physio Tools®
PSFS
Påminnelser

SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data