Import.htm

Import:

Under textmenyn:
Arbeta med
      1386 Import

Klicka på "knapparna" för att se funktionen.

Import journalanteckningar 54 Import bilder 1385 Import adressdata 1389 Import diagnoser (ICD10) 980 Import journaler 697 Import patienter från annan SG-X databas 1388 Import taxekoder 824 Import journalmallar 170


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data

 


 


 


 


 


 


 Import.htm#IP1

SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data