ImpPatReg.htm

Import av SG-X patientregister:

Om Du vill överta ett patientregister från kollega som flyttar eller slutar kan Du importera patientregistret från kollegan.

Det första Du måste göra är att kopiera kollegans patientregister till Din hårddisk eller diskett om Du har diskettenhet eller på ett USB-minne. Filen (patientregistret) finner Du under SG-X programmapp, i undermappen "data". Filen heter p_list.mdb, ex. C:\sgx32\data\p_list.mdb. Det går naturligtvis att "bränna" filen på en CD ellr t.o.m. att bifoga den med ett mail från den ena datorn till den andra.

När Du har tillgång till filen går Du in på:
Arbeta med
      Import
            Import patienter från annan SG-X databas

Klicka på 1100 och leta upp filen p_list.mdb där Du har placerat den.

1101

Klicka på öppna.

1102

Välj JA för att importera patienten, NEJ för att gå till nästa patient.

När Du är klar stänger du fönstret.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data