ImpJourSt.htm

Importera journaler styckvis:

Under 560 i patientregister och bokningskalender kan Du välja 697.
Du får sedan leta upp den fil i listan Du vill importera och markera. Klicka sedan på öppna. Eller, dubbelklicka på filnamnet.

696

Texten läggs till sist i journalen.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data