ImpJour.htm

Importera jornaler:

Använd om Du skriver daganteckningar på ex. handdator eller liknande.

Kontakta ANTWORK data innan Du börjar använda denna funktion.

Det första Du måste göra är att ange en plats på hårddisken där Du placerar filerna som skall importeras.
Detta gör Du i Inställningar, Import.

573

Du kan sedan välja om Du vill importera samtliga journaler eller om Du vill importera styckvis.


ImpJour.htm#IJ1

Importera samtliga jornaler:

Det är naturligtvis viktigt vilken namn Du ger filerna i handdatorn.
Filnamnet måste börja med personnummer:
451018-0815, detta för att identifiera patienten.
Därefter en bokstav som talar om för SG-X om Du vill Lägga till importerad text eller om Du vill Ersätta befintlig text i journalen med den importerade.
Bokstven är följdriktigt L för att Lägga till och E för att Ersätta

Ett godkänt filnamn blir:
451018-0815L om Du vill lägga till importen efter den text som redan finns i journalen. Vad Du sedan skriver efter bokstaven i filnamnet är inget som SG-X lägger sig i.

Varför ersätta hela texten? Om Du har hela journalen på handdatorn så kommer ju allt med varje gång Du "tankar över" från handdatorn. Det blir mycket dubbel text om Du "lägger till" i journalen varje gång Du skrivit en daganteckning.

Själv skulle jag nog föredra att ta bort filen på handdatorn efter varje import, göra en ny nästa anteckning, och kosekvent använda L för att lägga till. Var och en gör som den finner bäst.

Om Du av misstag skriver E och har levererat en tom fil så är journalen borta, då kan bara en säkerhetskopia rädda Dig.

Innan Du använder denna funktion är en säkerhetskopiering att rekommendera!!


ImpJour.htm#IJ2

För att starta själva importen:

När Du fört över filer från handdator till hårddisk, väljer Du:
Arbeta med
      1386 Import
            697 Import journaler


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data