ImpDia.htm

Importera diagnoser:

Diagnoser finns normalt i SG-X från början. Skulle det saknas kan Du importera.

Välj:
Arbeta med
      1386 Import
            980 Import diagnoser (ICD10)

Se Diagnosregister
SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data