Hc.htm

Hälsocentraler: (Jämtland, Västernorrland)

Under:
Arbeta med
      Hälsocentraler

Kan Du importera hälsocentraler om sådana finns tillgängliga.

1739

Du väljer sedan hälsocentral när Du skriver in patienten.

1740


Hc.htm#HC1

När Du skapat samlingsräkning kan Du markera räkningen och klicka på 1741 för att skriva ut en sammanställning av besök per hälsocentral för den samlingsräkningen.

1742

1747


Hc.htm#HC2

Ändra HC:

VC/HC läggs i besöket när Du registrerar det. Om Du ändrar i patientuppgifter efteråt påverkas inte tidigare registrerade besök.

Om det blivit fel VC/HC på ett besök kan Du registrera om det efter att Du ändrat i patientuppgifter.

Det är även möjligt att ändra i efterhand utan att registrera om besöket.

Från besöksregistret 55 eller 693 kan Du klicka på "HC" och ändra HC.

2072

Från besöksrgistret 55 för enskid patient kan Du ädra VC/HC för flera besök samtidigt.

Markera (dra över) i HC-kolumnen dom besök som skall ädras

2151

Du kan även välja sortering i listan med VC/HC genom att licka i kolumnhuvudet.

2152


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data