Gvl2.htm

Importera patientdata:
(ex. från SG-X väntelista på en annan dator, se exportera patientuppgifter)

Välj NY patient från patientregistret eller kalendern.

Klicka på 533 för att importera patientdata.

536

Välj vad Du vill importera och klicka på OK.Då öppnas:

537

Dubbelklicka på filen (ex. 371.trp, eller markera den och klicka på "Open". Du kan avbryta det hela genom att klicka på "Cancel". Det kan finnas flera filer i listan om Du eller någon annan lagt in patientdata från fler patienter. Då tar Du bara, i tur och ordning, en efter en.

Gvl.htm#IP1

Om patienten redan finns i Din dator visas:

538

Du kan avbryta här om Du vill, välj "Cancel".

När patienten finns i Din dator kommer inga signerade journalanteckningar att föras över, basta!

Om Du väljer att inte föra över data från disketten kan Du ändå boka in patienten i kalendern (se nedan).

Om Du väljer att överföra data förs patientdata över. Patientanteckningar kompletteras genom att de nya läggs till efter de ev. redan befintliga. Samma sak gäller ev. OBS-text, den nya läggs till och slutligen får Du en fråga:

539

Om Du importerar daganteckningar läggs dessa till efter de ev. befintliga så Du kan ta bort dom om Du vill.

Enligt programförfattarens sätt att se är det lämpligaste, vid användning av väntelista, att överföra patientanteckningar men inte journal och daganteckningar. Om fler arbetar med systemet bör man göra upp en gemensam strategi för detta.

Om en kollega skall överta en patient kan det däremot vara bra att föra över både journal och daganteckningar.

Om Den som skapat filen skickat med "inbokad tid" blir rutan nedan kvar på skärmen:

540

Om Du klickar på 541 så bokas patienten in i Din kalender det datum och den tid som visas i rutan. O.B.S! att denna bokning sker även om det finns (röd) text i rutan. Däremot inte om en patient är bokad där. Du kan alltså skriva in ex. "Ny patient" i de rutor som Du meddelar väntelistan att Du har lediga utan att det stör den automatiska inbokningen.

I inställningar kan Du ange om bokning i kalendern skall ske automatiskt då Du importerar patient. Detta förutsätter dels att datum och klockslag finns med på disketten och att Du väljer att överföra patientdata. Du kan dock boka in med 541 även om Du inte fört över några patientdata.

(Att inte föra över patientdata kommer ju bara i fråga om patienten redan finns i ditt patientregister).


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data