Gvl1.htm

Exportera patientdata:
(ex. från väntelistan för att importera i annan dator med SG-X)

Öppna patientuppgifter.

Klicka på 532 för att kopiera patientdata till diskett, annat media eller i nätverk.

535

Markera vad Du vill föra över, skriv in datum och tid som avtalats med patienten. (Tiden skrivs med bara siffror: ex. 830 för 8:30 och 1100 för 11:00. Datum som alltid i SG-X med sex siffror: ex. 040815 för 2004-08-15).

Att dag och tid skrivs här är för att den kan bokas in automatiskt i mottagarens dator. Det är också bra att det finns i patientanteckningen, dels för att den som sköter väntelistan skall ha tiden kvar och ifall tveksamhet uppstår hos mottagaren.

O.B.S! att uppgifter om läkare/remittent och ev. remiss inte förs över. Anteckna läkaren och remissen i patientanteckningen!

Klicka på OK.

Du får välja var filen skall placeras genom att leta upp rätt sökväg vid "Spara i".
Ändra INTE filnamnet.
Klicka på Spara.

1070

Återstår bara att leverera disketten eller meddela motagaren var filen finns. (Om det inte är Du själv).

Se vidare Importera patientdata.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data