Gvl.htm

Gemensam väntelista:

Om fler vårdgivare på samma klinik använder SG-X och man har en gemensam väntelista (och saknar nätverk) kan man hämta patienter från väntelistan med diskett.

Man administerar väntelistan på en dator med SG-X installerat.

Man skriver där in patienter och försöker att fylla i alla tillgängliga data, ex. telefonnummer, diagnos och frikort. Namn och adress kan man alltid hämta via "PKNOD".

Om datorn inte används till annat än väntelistan och någon (receptionist) är ansvarig så kan vårdgivaren(arna) använda kalendern i SG-X för att sätta in sitt namn på de tider då man önskar nya patienter. Använd fritextfunktionen.

I inställningar kan man ange om man vill att dessa markeringar med lediga tider skall indikera om patient bokats på tiden.

När det finns plats ringer man in patienten till en tid som finns i kalendern. I patientuppgifter skriver man in vilken vårdgivare som skall ta hand om patienten och i patientanteckningar anger man dag och tid, samt andra relevanta uppgifter om patienten, ex. vem som ringt in patienten och när. Remittent och remissuppgifter bör också skrivas i patientanteckningen. Man kan även skriva OBS-anteckning.

Spara dessa uppgifter .

Se vidare Exportera patientdata.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data