Grupp3.htm

Specialavtal bassänggrupp:

Specialavtal med landstinget för gruppbehandling i bassäng som ägs av landstinget.
O.B.S! att dttta inte är något allmänt gällande avtal utan funktionen är skapad efter önskemål från EN vårdgivare. Ersättningen för en grupp är ex. 780:-. Problemet är att ersättningen minskas med de avgifter patienterna betalar.

Besöken skickas inte med dom vanliga besöken utan faktureras separat direkt från Arbeta med, Grupper.

Följ anvisningarna nedan:

Först:
Skapa en åtgärdskod "BA" (text väljer Du själv), ersättning 780 (exempel).

Välj:
Arbeta med
       Grupper (Ctrl + G).

Skapa en grupp, ex. "Bassänggrupp".

Lägg in de patienter som kan förekomma i gruppen.

Du kan även se gruppen i patientregistret och hantera grupper i bokningskalendern.

När Du skall registrera besöken i gruppen väljer Du åtgärden BA. Då visas denna ruta:

Exemplet ovan visar tre patienter, varav en har frikort. Det går altså bort två patientavgifter (2 x 80) från ersättningen och resten delas upp på tre patienter.

Du kan avmarkera patienter som inte deltar i gruppen. Summan i rutan ovan räknas då om efter de nya förutsättningarna.

O.B.S! Om Det blir något fel, ex. ytterligare en patient skulle ha registrerats, måste Du först ta bort alla registreringar för detta tillfälle innan Du registrerar på nytt. Samma sak om en patient för mycket blev registrerad, då måste alla tas bort och sedan registreras gruppen på nytt.

Funktionen hanterar inte heller reducerade patientavgifter.

Du kan sedan fakturera för bassänggrupperna med .


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data