Grupp2.htm

Registrera besök i grupp:

Se specialavtal bassängbrupp.

Välj:
Arbeta med
      234 Grupper
(Ctrl + G).

Från kalendern, om Du bokat in grupp, behöver Du bara dubbelklicka på bokningen.

253

Klicka på 57.


Grupp2.htm#RG1

Då öppnas nedanstående bild:

1431

På den vänstra halvan ser Du en lista på patienterna i gruppen. Om någon inte är närvarande kan Du klicka i vänstra kolumnen så att den blir röd. Varje klick växlar färg i kolumnen. Om Du avmarkerat någon (=röd) så frågar SG-X om Du vill registrera återbud på rödmarkerade patienter. Om Du svarar JA registreras återbud och i journalen antecknas ...

Om De flesta INTE är närvarande kan Du börja med att klicka på "Avmarkera alla".

1294


När patienter som skall registras är gröna tittar Du på högra delen av bilden.

255

Du fyller i besöksdatum (om det inte är riktigt) och väljer åtgärdskod från listan som öppnas med 256.

Grupp2.htm#RG3

Du kan även skriva en daganteckning som sätts in i gruppens alla journaler tillsammans med besöksdatum (de som besök registreras på) om Du i Inställningar för journal angivit att Du vill ha besöksdatum i journalen. De patienter som markerats frånvarande får texten "Återbud" i journalen. Om Du markerar "Signera daganteckning" så signeras den direkt till journalen istället för att sättas in som daganteckning, detta under förutsättning att ingen tidigare daganteckning är osignerad.

Om Du kickar på 2132 så sätts gruppens anteckning in i rutan för daganteckning.

Klicka på Registrera så registreras besöken. Du ser om något misslyckats på att patientens "rad" blir röd istället för grön.

Taxekoden blir 01 om inte patienten har gällande frikort, då blir den 06. Om patienten är under 21 år (den ålder Du ställt in under Inställningar, Debitering) blir taxekoden 12.

Om någon patient skall ha annan taxekod är det lättast att ändra den efteråt. Gå i så fall tillbaka till huvudbilden för grupper, markera gruppen, och klicka på 55. Dubbelklicka på det aktuella besöket så öppnas registreringsbilden och Du kan göra nödvändiga ändringar.


Grupp2.htm#RG2

Du kan bara registrera besök som skall "tillhöra grupp" på ovan beskrivna sätt. Besök som rgistreras på annat sätt, från patientlista eller direkt från kalender, registreras inte som besök i gruppen.

O.B.S! att detta inte har något med Landstinget och åtgärdskod att göra. Det gäller programmets interna redovisning av gruppbesök. Om Du ex. vill se (SoS statistik!!) hur många besök Du haft i en bassänggrupp kan Du bara se det om Du registrerat dessa besök som ovan

För dig med vårdavtal som tillåter fler besök av samma patient samma dag, är oftast det ena besöket ett gruppbesök, ex. bassäng. Du bör då tänka på att registrera gruppbesöket först. Funktionen för gruppbesök kan nämligen inte registrera fler än ett besök per dag. Däemot kan Du registrera ett gruppbesök först och sedan ett "vanligt" besök efteråt.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data