Grupp11.htm

Gruppatienter:

1247 i gruppfönstret visar patienter knutna till vald grupp med adress, telefon:

1929

NY öppnar en patientlista för att knyta ny patient till gruppen

tar bort patient från gruppen

294 (Ctrl + P) öppnar patientuppgifter

54 (Ctrl + J) öppnar patientens journal

57 (Ctrl + R) registrerar besök

35 (Ctrl + B) visar patientens besök

visar hjälp

(F12) återgår till gruppfönstret


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data