Grupp1.htm

Remissvar för grupp:
Du kan skriva remissvar för samtliga i gruppen.

Markera gruppen och klicka på .

Du får då ett fönster att skriva svar till alla gruppdeltagares resp. remittenter. Förutsättningen är att deltagaren har en remitterande läkare registrerad.

När Du skrivit klart, klicka på .


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data