Grupp.htm

Grupper:

För att administrera grupper, Välj:
Arbeta med
       Grupper
(Ctrl + G).

Se specialavtal bassängbrupp.

209

I det övre fältet visas de grupper Du har. Du kan lägga till och ta bort grupper, ändra gruppnamn och de ev. anteckningar Du gjort om gruppen.

I nedre vänstra fältet visas de patienter som ingår i resp. grupp. Innehållet ändras när Du väljer grupp i övre fältet.

I nedre högra fältet har Du patientregistret. Det visar aktuella patienter. D.v.s. att om Du vill lägga till en patient till en grupp måste patienten finnas bland aktuella patienter.


Tar bort markerad grupp från listan.
O.B.S! att Du skall tömma gruppen först, det vill säga ta bort alla patienter från den nedre vänstra listan.

Visar besök på markerad grupp.

Registrerar besök i grupp.

Skriver ut deltagarna i gruppen.

Skriver remissvar för hela gruppen.

Fakturering av specialavtal bassängbrupp.

54 Öppnar journal markerad patient.

Meddelande ang patient  1642 Internmeddelande ang patient.

1247 Visar patienterna med fler uppgifter (adress, telefon)

580 Visar statistik.


Grupp.htm#G1

För att lägga till en patient i en grupp:
Markera gruppen i övre fältet, välj patient i nedre högra fältet och klicka på den övre knappen emellan de nedre fälten eller bara dubbelklicka på patienten. Den valda patienten dyker då upp i det nedre vänstra fältet.

För att ta bort en patient från en grupp:
Markera grupp i övre fältet, dubbeklicka på patienten i nedre vänstra fältet så försvinner namnet därifrån.


Grupp.htm#G2

För att skapa en ny grupp: Välj NY.

Ge gruppen ett namn och gör ev. anteckningar. Anteckningen kan väljas som daganteckning för gruppen.

Klicka på OK.

Gruppnamnet finns nu i listan i övre fältet.


Grupp.htm#G4
I bokningskalendern:
Markera bokningsruta, klicka på , då visas en ruta med Dina grupper.

Dubbelklicka på önskad grupp så bokas gruppen in i kalendern.

Om Du sedan dubbelklickar i en bokningsruta som innehåller en grupp öppnas ett fönster för att registrera besök i grupp.


Grupp.htm#G5

Statistik:

Under 580 kan Du få fram statistik för varje grupp:

33 Skriver ut närvarolista.

1827


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data