GiroFakt.htm

Faktura med förtryckt bankgiro-avi:

Blankett: ex. Dataform 57827
http://www.dataform.se

Under Inställningar, Utskrifter kan Du, vid Bankgiroutskrift, makera Använd BG-faktura.

När Du sedan skall fakturera patientavgift markerar Du "Bg" för att använda faktura med bankgiro-avi.

När Du skriver ut företagsfakturor används den automatiskt om Du valt den i Inställningar, Utskrifter.

Även när Du fakturerar produkt eller tjänst används blanketten.

Den används inte för kontantfakturor och/eller kreditfakturor.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data