Giro.htm

Plus-/Bankgiro/Faktura:

SG-X hanterar utskrift av Plus- och Bankgiroblankett på patientavgifter. Du kan även skriva ut Faktura på patientavgifter.

Du kan även skriva faktura med förtryckt bankgiro-avi.

Verktygsknappen 311 finns tillgänglig i kalender, patientregister och besöksregister.

Funktionen liknar utskrift av patientkvitto där Du från kalender och patientregister får upp alla ej betalda besök på utskriftsbilden för Plusgiro. Från besöksregistret kan Du genom att markera fler besök välja vilka som kommer med. Du kan även i bilden för utskrift välja vilka besök som skall vara med på utskriften.

Om Du skall skicka faktura kanske Du vill ha andra uppgifter i foten på fakturan. Ex. kanske inte Ditt företag överensstämmer med kliniken Du arbetar på. Du kan då via
Arkiv
       Företagsinställningar

göra inställningar för sidfoten.

Giro.htm#PBF2
Om Du vill ha faktureringsavgift på fakturan klicka på "Faktureringsavgift och fyll i belopp. 1052

Du kan även få en förklarande text på fakturan. I malleditorn gör Du en textmall med den text Du vill använda.

Markera 1055

Klicka på 312 för att skriva ut blankett.

Besöksdatum och belopp skrivs ut på blanketten.

316

1095

O.B.S. vänta och kontrollera utskriften innan Du godkänner den.

Om utskriften är OK bokförs beloppet från "patientavgifter" till "kundfordringar" i månadsrappoerten.

Du kan ställa in marginaler för att få utskriften att passa på blanketten.

Genom att klicka i Faktura kan Du istället för Plus-/Bankgiroblankett skriva ut faktura på patientavgifter. 556

Skall fakturan skickas till annan än patienten kan Du ange fakturadress i patientuppgifter.

Klicka sedan på 312 för att skriva ut.

Fakturan visas först på skärmen och Du skriver ut därifrån. När Du stänger bilden med fakturan får Du frågan Utskrift OK?

Om Du svarar Nej sparas inte fakturan och det sker heller ingen bokföring.
Om Du svara Ja finns fakturan under:
Arbeta med
      Fakturor.
555

Samma register som innehåller företagsfakturor.

Där kan Du titta på fakturan 245, skriva ut den igen om Du ex. måste skicka påminnelse.

Giro.htm#PBF1

Se även:
247 Kvittera faktura.
1295 Kreditera faktura.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data