GVR.htm

GVR - Gemensamt vårdregister (Auktoriserade vårdgivare SLL)

Du som registrerat besök i SG-X tidigare, innan Du skall börja skapa filer till GVR, måste först skapa fil av alla besök som finns registrerade så att inte dessa kommer med i den första GVR-filen.

Titta under Landstingsmenyn, Vad finns att skicka. Du skall då få besked att "Inga besök har hittats". Finns det besök måste Du skapa fil och sedan flytta den till "Skickade filer" under Lnadstingsmenyn, Filer till landstinget.


Du måste ha ett avtal med Carepoint som tar emot Dina filer. Beställningsblankett finns här >>>. Att anlita Carepoint kostar 150:-/mån.

Du behöver få ett GRV-ID (SNOD-ID)och GVR-lösen från landstinget för att använda till detta. Ansök om detta i god tid, det kan ta någon vecka.

PAS (journalsystem) anger Du ANTWORK SG-X.


Installera uppgraderingen 3.20.610 eller senare, 4.20.335 i nätverksversionen.


Under:
Arkiv
       Klinikinställningar

              Klicka på

1976

På första fliken markerar Du GVR.

Om Ditt kombika bara har fem siffror fyller Du på med 010M01. O.B.S! att det skall vara ett stort M.

Vid "Vårdgivarspecialitet" anger Du 77 om Du är sjukgymnast.

Klicka på OK.

På sista fliken, "Stockholms läns landsting" Skall Du ange Ditt GVR-ID (snod-ID).

1986

Stäng SG-X och starta på nytt.


Under:
Verktyg
       Sys.adm
              Importera GVR-taxa

Från version 3.20.668 Kan du importera taxekoder för GVR. Då behöver Du eg. bara kontrollera nedanstående att det är riktigt.


Om inte detta gjordes vid installationen (fr. ver. 3.20.667)

Under:
Arbeta med
        Taxekoder

Klicka på 1700 för att rensa listan.

Klicka på 533 för att importera taxekoder.

Välj "Från textfil".

1977

Leta i: SGX32 och dubbelklicka på gvr01.txt.


GVR.htm#GVRP

Under:
Arbeta med
        Prissättning

Om Du inte registerat några besök med "gamla" åtgärdskoder så Klicka på 1700 för att rensa listan.

Om Du registerarat besök tidigare skall dssa finnas kvar så att det inte uppstår problem p.g.a. att kode saknas.

Klicka på 533 för att importera priskoder.

1878

Leta i: SGX32 och dubbelklicka på gvrpris2017.txt.

Resultatet borde bli som nedan:

1979

Nu måste Du lägga in dom ersättningar Du har. Dubbelklicka ex. på raden "2 Nybesök KVÅ < 90 min".

Ändra ersättningen till det som gäller Dig.

Gör likadant med övriga priskoder så att Du får ihop något som funkar.

Dom koder som inte används, dubbelklicka på JA längst ut till höger så att det blir NEJ. Då slipper Du se dom när Du registrerar besök.

Sedan skall Du ange standardkoder. Markera den priskod Du vanligast använder och klicka på 675.

Markera den priskod Du vanligast använder vid nybesök och klicka på 964.

SG-X föreslår alltid samma priskod som förra besöket men om inget finns föreslås det Du satt som standrd här.

O.B.S! Viss automatik finns inbyggd. Priskoderna 0, 1, 2 och 3 ger automatiskt besökstyp 0, Nybesök. Markerar Du besökstyp 0, Nybesök kommer den priskod upp som Du satt som standard för nybesök.

På samma sätt ger priskoderna 4, 5 och 6 automatiskt besökstyp 1, Återbesök. Markerar Du besökstyp 1, Återbesök kommer den priskod upp som Du satt som standard för återbesök.

Prikoderna 7 och 8 ger besökstyp 2, Hembesök o.s.v. Detta bör Du tänka på om Du ändrar eller lägger till priskoder.


GVR.htm#GVR1

1980

Registreringsbilden liknar den för ARV. Du väljer pris och taxekod. Priset går, till skillnad från ARV, att ändra för enskilt besök och skall vara inkl. patientavgift.

Det finns fler besökstyper att välja på.

O.B.S! att Akut knappast kan förekomma för en skukgymnast. Även om patienten ringer och får en tid omedelbart så räknas det som ett "avtalat" besök.

I GVR är det obligatoriskt att ange diagnoser. Därför kan Du ange fem olika diagnoser vid registrering.

En annan sak som skiljer sig från ARV är att Du skall ange KVÅ (åtgärdskod). Det finns plats för fyra åtgärder.

O.B.S! att en tids-KVÅ är obligatorisk!

Registreringsrutiner gällande fr.o.m. 2015-06-01 finns här >>>. Se ssk. kapitel 4 för exempel.

Registreringsrutiner gällande fr.o.m. 2017-01-01 finns här >>>.

GVR.htm#Fri1

Reducerad patientavgift: (Delbetalning upp till frikort)

Du använder taxekod 10. I rutan "Pat.avg." fyller Du i beloppet som patienten skall betala. När Du registrerar frikortet skall det börja gälla dagen efter = fr.o.m. i morgon.

Landstinget ersätter schablonmässigt med halva patientavgiften (= 100:- 2015) för taxekod 10.

Se även 'Användande av tolk' >>> och utmlänspatienter >>>.


GVR.htm#GVR2

Skicka fil via Carepoint: (Desktopversionen)

O.B.S! När Du börjar, skicka bara in några besök, ex. för en dag, så att Du ser att allt fungerar. Det blir jobbigt att makulera 100-tals besök om Du har fel komika eller liknande.

Först måste Du förstås skapa flien i SG-X. Från Landstingsmenyn väljer Du "Lägg på fil till GVR", anger datum t.o.m som skall följa med i filen.

När det är gjort loggar Du in på Carepoint (caerpoint.se)

2092

När Du kommer in, klicka på Skicka GVR, Skicka GVR-filen till produktion.

När Du skapar filen till GVR läggs sökvägen på klippbordet. Det innebär att Du kan klistra in filnamnet på filen som skall skickas med (Ctrl + V).

eller...

2093

Klicka på "Välj fil".

Du letar sedan upp filen under c:\sgx32\data\send

2064

När Du dubbelklickar på send så ser Du filen som skall skickas, dubbelklicka på den.

Klicka sedan på Skicka >>.

Du bör få ett svar i stil med: Filen korrkt mottagen.

Nästa dag kan Du gå in på Carepoint och kolla att det inte är några fel i filen.


GVR.htm#GVR3

För att uderlätta för nästa sändning bör Du flytta filen till "Skickade filer".

Under:
Landstingsmenyn
      1360 Filer till landtinget

1926

I rutan "Filer att skicka", markera den fil Du just skickat och "dra" ner och släpp den i rutan för "Skickade filer".

På så vis slipper Du fundera på vilken fil som skall skickas nästa gång.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data