Fysiox.htm

FYSIO-X:
(hemövningar)

FYSIO-X är en bildbank med (hem)övningar Du kan skriva ut, eller skicka med E-post, till Dina patienter. Saknar Du någon övning, hör av Dig!


Fysiox.htm#FX1

Varken programförfattaren eller ANTWORK data kan hållas ansvarig för skada eller olägenhet orsakad av övningar som finns i FYSIO-X. Ansvaret vilar helt på användaren (terapeuten), som ordinerar övningen, att bedöma och ta ställning till dess lämplighet i varje enskilt fall.


Fysiox.htm#FX2

Om Du öppnar FYSIO-X från huvudverktygsraden kan Du komponera program och spara för återanvändning.

Skall Du göra ett program för att ge till en viss patient skall Du gå in via febertermometern .

Under:
Febertermometern
       FYSIO-X (Ctrl + Alt + F)

kan Du komponera övningar till Dina patienter.

(För övriga snabbtangenter: Håll muspekaren över meny-knappen så visas tangentkombinationen).

Du väljer bilder ex. genom att dubbelklicka i den röda kvadraten.

När Du plockat in Dina bilder kan Du flytta dom till den ordning Du vill ha. Du kan "dra" en bild och släppa musknappen där Du vill ha bilden.

Fysiox.htm#FX3

Grundfunktionerna är de samma som i ex. akupunkturen. Övningsprogrammet sparas per datum och med en länk i klinikjournalen. Du kan sätta en "rubrik" som skrivs in i journalen bredvid länken.

Du kan även få bildtexter i journalen vilket eg. är det mest korrekta. Om Du dubbelklickar på bildnumret visas den aktuella bilden.

1865

Vill Du inte ha bildtexter i journalen kan Du ändra i Inställningar, FYSIO-X.

Finns ett eller fler sparade program på patienten visas det senaste på skärmen när Du öppnar. Du kan ändra i programmet och spara på nytt eller göra ett helt nytt program till patienten.

För att öppna ett tidigare övningsprogram släpper Du ner "rullgardinen" och klickar på önskat datum.

Se vidare: Välja övningar, Redigera text, Utskrift, Spara/Hämta program och Skicka program med E-post.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data