Frikort.htm

Frikort:

Du kan registrera frikort från patientuppgifter eller i fönstret nedan.

I kalender och patientregister finns 95 under 560 som öppnar fönstret nedan.

92>
Frikort.htm#FR1

Reducerad patientavgift:

GVR, se här >>>

(Detta gäller SLL Se längre ned för övriga landsting)

Om patienten betalar sista gången samma dag Du skriver ut frikort måste Du sätta Gäller fr.o.m. till dagen efter, annars uppfattar programmet det som att patienten har frikort idag. Om patienten gör en delbetalning, Restbelopp upp till frikorts-gränsen, gäller samma sak. Frikortet gäller fr.o.m. dagen efter och Du registrerar besöket med adekvat taxekod (21 - 31).

O.B.S! se Skåne.

O.B.S! För Västra Götalandsregionen, Sörmland och Östergötland (som använder Primula) är förhållandet annorlunda. Där räknas ett besök med "delbetalning" som frikortsbesök. Du gör som ovan: rgistrera frikortet "Gäller fr.o.m." = dagens datum och adekvat taxekod (21 - 31). Frikortet måste registreras i systemet innan fil till landstinget skapas.

Det går också att registrera frikort från arbetsbilden för besöksregistrering.

Historiskt kan Du finna frikort under 1401 Kontrollera aktiviteter.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data