Fras.htm

Frasbibliotek:

I journalen, under 405 finns ett frasbibliotek (Alt + A).

72

Här finns fraser Du kan infoga i journalen. Klicka på NY för att lägga till en fras. Frasen kan vara 255 tecken och kan innehålla radbrytningar. Frasen infogas med den formatering (textsnitt o.s.v.) som gäller där markören står då Du sätter i frasen, detta till skillnad mot sökord som har sin egen formatering

Tryck (Alt + A), välj fras med piltangent upp/ned, sätt in frasen med Enter.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data