Foretag6.htm

DKV Hälsa :
(Storebrand Helseforsikring AS)

Du som arbetar åt DKV Hälsa har tillgång till att fakturera på DKV's fakturor.

1497

Förutsättningen är att Du anger företagets namn till: DKV Hälsa.

Om Du idag har ett annat namn ex. "DKV" så ändrar Du bara namnet till: DKV Hälsa, det är, som sagt, en förutsättning.


Foretag6.htm#Ft61

Registrera företaget:

1498

"Patientavgift" och "Behandlingsersättning" skall vara markerade.
"Adm.tillägg" skall vara 0 (noll) kr.

Patienten MÅSTE sedan "knytas" till företaget.

Du registrerar en åtgärdskod för DKV's patienter.
Ex. D701 och anger den ersättning Du får inkl. patientavgift (även om det praktiskt inte finns någon patientavgift).

1499

När Du skall fakturera DKV måste Du skriva faktura per patient:

Dubbelklicka på patienten som skall faktureras.

I övrigt fungerar det som vanlig fakturering. Avtalsnummer skriver Du in i patientuppgifter på sista fliken (vid "Skadenummer"). Det finns ingen plats för adressfönster på fakturan så Du får skriva adressen på kuvertet manuellt eller lägg in adressen i adressboken och skriv ut adressen på baksidan av fakturan.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data