Foretag5.htm

Kundtyper:

"Kundtyper" kan Du använda för att ytterligare särskilja verksamhetens statistik och utvärdering. Kundtyp knyts till XLÄNK Remiss och XLÄNK Behandlingsserie. Kundtyper sätter sina avtryck när Du gör Utvärdering per remiss.

Kundtyper gäller inte direkt patienter utan snarare vem som betalar för patientens behandling.

Under:
Arbeta med
      Kundtyper

Kan Du skapa kundtyper. Landstinget finns redan där som den vanligaste "kunden".


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data