Foretag3.htm

SEB Trygg Liv:

Du som arbetar åt SEB Trygg Liv har tillgång till att fakturera på SEB Trygg's fakturor.

Förutsättningen är att Du anger företagets namn till: SEB Trygg Liv.

Om Du idag har ett annat namn ex. "SEB" så ändrar Du bara namnet till: SEB Trygg Liv, det är, som sagt, en förutsättning.


Foretag3.htm#Ft31

Registrera företaget:

"Patientavgift" och "Behandlingsersättning" skall vara markerade.
"Adm.tillägg" skall vara 0 (noll) kr.

Patienten MÅSTE sedan "knytas" till företaget.

Du registrerar en åtgärdskod för SEB Trygg Liv's patienter.
Ex. N701 och anger den ersättning Du får inkl. patientavgift (även om det praktiskt inte finns någon patientavgift).

När Du skall XLÄNK fakturera SEB Trygg Liv måste Du skriva faktura per patient:

Dubbelklicka på patienten som skall faktureras.

I övrigt fungerar det som XLÄNK vanlig fakturering. Försäkringsnummer skriver Du in i patientuppgifter på sista fliken (vid "Skadenummer"). Det finns ingen plats för adressfönster på fakturan så Du får skriva adressen på kuvertet manuellt eller lägg in adressen i adressboken och XLÄNK skriv ut adressen på baksidan av fakturan.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data