Foretag2.htm

Skandia Privatvård:

Skandia har fn. 4 st försäkringsformer (namn, benämningar...?? dom ändrar stup i ett!):

    Skandia Lifeline
    Skandia Privatvård
    Skandia Privatvård Bas
    Skandia Privatvård Access

Förutsättningen för att SG-X skall hantera dessa tre försäkringar är att Du anger resp. företags namn EXAKT till:
Skandia Lifeline - Skandia Privatvård - Skandia Privatvård Bas - Skandia Privatvård Access.

Om Du idag har ett annat namn ex. "Försäkringsbolaget Skandia" så ändrar Du bara namnet till något av de tre namnen, det är, som sagt, en förutsättning.

Skandia Privatvård fakturerar Du kostnaden för behandling.

Skandia Privatvård Bas och Skandia Privatvård Access betalar patienten själv och får sedan ersättning från Skandia.
För de nya försäkringarna - Bas och Access - gäller att bokning av första behandlingen skall göras av Skandia Vårdplanering.

Skandia Privatvård Bas och Skandia Privatvård Access, där patienten skall betala själv, skriver Du kvitto till patienten på samma sätt som Du fakturerar Skandia Privatvård.
Du markerar företaget och klickar på 1288 för att skriva ut kvitto till patienten.

Du som arbetar åt Skandia Privatvård har tillgång till att fakturera på Skadia's fakturor.

1082
Foretag2.htm#Ft21

Registrera företaget:

1329

"Patientavgift" och "Behandlingsersättning" är markerade.
"Adm.tillägg" skall vara 0 (noll) kr, se nedan....

Patienten MÅSTE sedan "knytas" till företaget.

Du registrerar en åtgärdskod för Skandia's patienter. Ex. N700 och anger den ersättning Du får inkl. patientavgift (även om det praktiskt inte finns någon patientavgift).
O.B.S! om Du får ett "administrativt tillägg" per besök skall även detta detta inkluderas i ersättningen.

1080

När Du skall fakturera Skandia måste Du skriva faktura per patient:

1081

Dubbelklicka på patienten som skall faktureras.

I övrigt fungerar det som vanlig fakturering förutom att Du måste fylla i försäkringsnummer (tills vidare) och att det inte finns plats för adressfönster på Skandia's blankett. Du får skriva adressen på kuvertet manuellt eller lägg in adressen i adressboken och skriv ut adressen på baksidan av fakturan.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data