Foretag16.htm

Förenade liv:

Du som arbetar åt Förenade liv har tillgång till att fakturera på Förenade liv's fakturor.

1794

Förutsättningen är att Du anger företagets namn till: Förenade liv.

Om Du idag har ett annat namn så ändrar Du bara namnet till: Förenade liv, det är, som sagt, en förutsättning.


Foretag7.htm#Ft731

Registrera företaget:

1795

"Patientavgift" och "Behandlingsersättning" skall vara markerade.
"Adm.tillägg" skall vara 0 (noll) kr.

Patienten MÅSTE sedan "knytas" till företaget.

Du registrerar en åtgärdskod för Förenade liv's patienter.
Ex. F601 och anger den ersättning Du får inkl. patientavgift (även om det praktiskt inte finns någon patientavgift).

1796

När Du skall fakturera Förenade liv måste Du skriva faktura per patient:

Dubbelklicka på patienten som skall faktureras.

I övrigt fungerar det som vanlig fakturering.

För denna faktura bör Du ställa in skrivare, färg eller svart vit.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data