Foretag13.htm

Fakturera försäkringsbolag:

Se allmänt om företag >>>

Många försäkringsbolag ger en extra, administrativ ersättning för varje besök.

O.B.S! att när det gäller försäkringsbolag med egna, speciella fakturor skall Du inte lägga in den ersättningen i företagsuppgifterna. Det skall se ut som nedan.

Ex. Skandia, If, DKV, Trygg-Hansa, Euro Accident osv.

1329

(Skandia bara som exempel)

Istället skall Du skapa en åtgärd som innehåller både Din normala ersättning och den extra ersättningen.

1080

Använd sedan den åtgärden när Du registrerar besök på försäkringsbolagets patienter.

Du behöver inte bekymra Dig om att det ser ut som om det finns patientavgift, den läggs till ersättningen vid faktureringen.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data