Foretag1.htm

Registrera Företag:

Du väljer Arbeta med på menyraden och sedan Företag (Ctrl + F). Välj NY i listan över företag.

191

Du fyller i erforderliga uppgifter om företagsnamn, kontaktperson och faktureringsadress.

Vid "Debitering" markerar Du om företaget betalar någon "administrativ" ersättning, antingen per besök eller per faktura, markera det som gäller. Ersättningens storlek fylls i. Fyll i 0 (noll) om ingen ersättning utår.
Både patientavgift och ersättning bebiteras. Du måste anpassa åtgärd och taxa därefter.

Beställningsnummer skrivs ut på fakturan:

1278
Foretag.htm#F3
Cardif Nordic AB
DKV Hälsa Länsförsäkringar
Euro Accident Salus Ansvar
Feelgood Vitea AB SEB Trygg Liv
Folksam Skandia Privatvård
Förenade liv Trygg-Hansa
If... Vital Forsikring
ihi Bupa

SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data