Foretag.htm#FT1

Företag/Försäkringsbolag:

Bliwa Livförsäkring
Allmänt om fakturering Cardif Nordic AB
Fler vikariat samtidigt DKV Hälsa
Registrera nytt företag Euro Accident
Visa patienter Feelgood Vitea AB
Folksam
Förenade liv
If...
IKANO
ihi Bupa
Länsförsäkringar
NORDEUROPA Liv o Hälsa
Salus Ansvar
SEB Trygg Liv
Skandia Privatvård
SÄKRA
Trygg-Hansa
Vital Forsikring

Välj Arbeta med på menyraden, sedan 1328 Företag (Ctrl+F).

Se även olika sätt att fakturera.

Företag används t.ex. för Wasa försäkring där Wasa betalar både patientavgift och behandlingsersättning, eller ex. utlänska medborgare utan personnummer och/eller rätt till subventionerad sjukvård. Ingen information skickas till Landstinget eller ARV-systemet om dessa besök. Du registrerar besöken som vanligt men måste skriva faktura varje månadsslut eller efter avslutad behandling, beroende på hur överenskommelsen med "företaget" ser ut. Dessa besök syns inte i det vanliga besöksregistret, de visas under "företagets" besök.

Patienten måste sedan knytas till företaget.

Registrera nytt företag.

Du som har fler vikariat samtidigt, se här!


Foretag.htm#F3
Bliwa Livförsäkring
Cardif Nordic AB IKANO
DKV Hälsa Länsförsäkringar
Euro Accident Salus Ansvar
Feelgood Vitea AB SEB Trygg Liv
Folksam Skandia Privatvård
Förenade liv Trygg-Hansa
If... Vital Forsikring
ihi Bupa SÄKRA

241

Om fakturering gäller ett tidigare år, ändra "Faktureringsår".

Röd markering i Index-kolumnen betyder att det finns besök att fakturera.

55 (Ctrl + B) Du kan se vilka besök som registrerats på det valda företaget.

243 (Ctrl + F eller dubbelklicka på företaget) Du kan skapa faktura på det valda företaget.
O.B.S! Det är en god idé att göra en
säkerhetskopiering till hårddisken före utskrift av faktura (ifall fakturan inte blir vad Du tänkt Dig).

Cardif Nordic AB IKANO
DKV Hälsa Länsförsäkringar
Euro Accident Salus Ansvar
Feelgood Vitea AB SEB Trygg Liv
Folksam Skandia Privatvård
Förenade liv Trygg-Hansa
If... Vital Forsikring
ihi Bupa SÄKRA

Foretag.htm#Ft3
244

Du får ange vilken period fakturan skall omfatta samt fakturadatum.
O.B.S! att fakturadatum också blir bokföringsdatum.

Det finns sedan flera val som kan variera beroende på vilket företag och vilken typ av faktura det gäller.

I vissa fall kan Du välja om fakturan skall vara per patient eller om fler patienter redovisas på samma faktura.

Vissa fakturor går att skapa utan patientens personuppgifter.

På vissa fakturor kan patientavgiften redovisas.

Det finns (maximalt) fyra olika val för hur fakturan skapas:

245 Visar fakturan på skärmen. Du kan sriva ut den därifrån.

Skriver ut fakturan utan att visa på skärmen.

1219 Visar fakturan på skärman för kontroll och skapar valfri pdf-fil av fakturan.

1199 Visar fakturan på skärmen för kontroll, skapar en pdf-fil och öppnar mail-fönstret för att bifoga pdf-filen i ett mail. Mailadress hämtas från företagsuppgifter, om det finns någon.

När Du klickar på OK skapas fakturan på skärmen. Fakturan bokförs och sparas ifall Du inte skriver ut den omedelbart kan Du göra det senare.

Foretag.htm#Ft3

När Du stänger bilden med fakturan får Du en fråga om Utskrift OK?. Du kan då bestämma om fakturan skall sparas och bokföras.

555

Om Du väljer Nej sparas och bokförs inte fakturan.


Foretag.htm#Ft6

195 (Ctrl + A) skriver adress till företaget.


Foretag.htm#Ft2

245 Visar Dina sparade fakturor.

Där kvitterar Du när fakturan är betald!

Du kan även nå dem via Arbeta med, Fakturor på menyraden (Ctrl + F5).


Foretag.htm#Ft5

1247 visar patienter som är knutna till företaget.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data