Flertak.htm

Kontrollera upparbetat mot takbelopp, fler kliniker:

Under
Landstingsmenyn
      1452 Takhöjd fler kliniker

Här kan Du kontrollera upparbetat mot takbelopp för valfria kliniker sammanlagt.

1453

Du väljer år eller tidsperiod (om inte kalenderår) samt vilka kliniker som skall ingå.

1454

När valen är gjorda klickar Du på 1455 Ctrl + R.

Vill Du ändra takbelopp i någon klinik kan Du dubbelklicka eller markera kliniken och klicka på Ctrl + E.

Du måste ha rättighet att ändra kliniker för att komma in i denna funktion.

O.B.S! att "takbelopp" är det som angivits vid "Tak 1" under "Ersättningstak" i klinikinställningar. Det är m.a.o. meningslöst att kontrollera ett tidigare år om takbeloppet ändrats. Man ser "upparbetat" för vald period men "takbelopp" och "återstår" är i det fallet värdelösa.

Observera även att "Upparbetat" innehåller alla registrerade landstingsbesök, oavsett om dessa är inskickade till landstinget eller inte.
Markera Endast inskickat för att se vad som redan skickats till landstinget

Exkl/Inkl patientavgift skall normalt alltid vara inklusive. Exklusive kan ex. gälla kiropraktorer utanför SLL och är något som landstinget bestämmer.


1455 Ctrl + R beräknar upparbetat.

1456 Ctrl + I visar inloggningsuppgifter i ARV (endast SLL).

Ctrl + E öppnar klinikuppgifter.

Ctrl + P skriver ut listan.

F1 visar hjälp.

F12 stänger fönstret.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data