Flerpl5.htm

Tidspåminnelser:

När påminnelsen aktiveras, tiden är inne, kommer påminnelsen upp till häger på verktygsraden. Om Du klickar på ikonen så visas påminnelsen på skärmen.

928

929

Om Du stänger på krysset i övre högra hörnet avaktiveras påminnelsen men finns kvar i påminnelselistan. Markerar Du "Ta bort denna påminnelse" så raderas den ur listan oxå. Om Du dubbelklickar på ikonen så kommer påminnelsen att göra sorti ut till höger men återkommer ganska envist.

931 Visar om funktionen är aktiv. O.B.S! att funktionen tillfälligt blir inaktiv under vissa operationer. Dtta för att inte störningar skall uppstå i programmet.

930 Visar att funktionen är avstängd.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data