Flerpl4.htm

Påminnelselista/fler patientlistor:

915 Öppnar påminnelselistan. Där kan Du skapa, ändra och ta bort påminnelser.

Se även förslag på hur listan kan användas för ex. teamkonferens.

933

Om Du håller muspekaren över verktygsknapparna ser Du vilka "snabbtangenter" som finns.

Alla påminnelser som skapas på annat håll finns i listan "Remisskrav".Fråga inte varför, det bara blev så!?

När du skapar påminnelser direkt, här i listan, kan Du placera dom i vilken lista Du vill men det är väl enklast att dom är samlade i samma lista, eller...?

Tidspåminnelser som är inaktiverade har grå färg i tidskolumnen enlig ovan.

Tidspåminnelser kommer upp på bildskärmen när tiden är inne.

Påminnelser med enbart datum kommer upp då Du startar SG-X första gången på dagen. Under "Kontroller" med kan Du visa dagens påminnelser.

Skapar en ny påminnelse.

Verktygsknappar.


Flerpl4.htm#FP2

Påminnelse viss tid:

962

som sagts ovan kan Du sätta en påminnelse till en viss tid:

Du aktiverar funktionen i inställningar. Ovanstående kommer att "pingla" 10:00 7/5 2003.

Se vidare Påminnelse på skärmen.


SG-X Hjälpsystem
© ANTWORK data